Ang Nasheed na “Talaa Al-Badru ‘Alaynaa” ay hindi Saheeh

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

Tanong: O Mahal naming Shaykh, pagpalain ka nawa ng Allaah, may katotohanan ba na ang mga tao ng madeenah ay malugod na tinanggap ang Sugo ng Allaah (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam) ng nasheed na “talaa albadru ‘alaynaa” dahil may mga ilang tao na gumagamit nito bilang ebidensya sa pagkanta batay sa nasheed sa kuwentong ito.

Shaykh Al-Fawzaan (hafidhahullaah): Ang kuwentong ito ay hindi mapagkakatiwalaan, at mayroon isang bagay sa loob nito na walang basehan, sabi ng nasheed “tala albadru ‘alaynaa min THAANIYYATIL WADAA’” ang “THAANIYYATIL WADAA” ay hindi sa parteng daan ng makkah, dahil ang Propheta (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam) ay nagmula sa madeenah mula sa timog, at hindi sya nangaling sa hilaga na madadaanan nya ang THAANIYYATIL WADAA’, ang THAANIYYATIL WADAA’ ay matatagpuan sa hilagang parte ng madeenah at hindi ito maari.

********
Source: ummaatranslations
Translated from: http://www.youtube.com/watch?v=o_wwY_NgsS4
Advertisements