Pagbibiro na may kahalong Pagsisinungaling

بسم الله الرحمن الرحيم

TANONG: Mayroon po bang pagkakaiba sa pagitan ng sinasadyang pagsisinungaling at ng pabirong pagsisinungaling ? At pinahihintulutan po ba ang isang tao na magsinungaling habang siya ay nagbibiro?

SAGOT: Hindi, ito ay hindi pinahihintulutan.

TANONG: Ibig sabihin po ba ay lahat ng ito ay pare-pareho lamang?

SAGOT: Oo, ito ay haraam. Ang Propeta (sal-Allaahu `alayhe wa sallam) ay hindi nagsinungaling kailanman

********

Shaykh al-Albaanee (rahimahullaah)
[al-Haawee min Fataawa ash-Shaykh al-Albaanee – Page 390-391]
Advertisements