Bakit Tawheed Muna?

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

bakit-tawheed-muna

Isinalin sa wikang Tagalog ni: Umm Abdulazeez

Sa Pagpapahintulot ng Masjid Daar Us Sunnah, London
(http://www.dusunnah.com/)

Isinulat: Shaykh Ahmad bin Yahya an-Najmee – Dating Mufti ng Jizaan
Isinalin sa wikang Ingles ni: Salah al-Iranee
Why Tawheed First

I-Download ang PDF –>DITO

Advertisements