Ang Kaibahan ng Aqeedah at Manhaj

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

Tanong (35): May Pagkakaiba ba sa pagitan ng Aqeedah at Manhaj?

Sagot (35):

Ang Manhaj pamamaraan/methodolohiya) ay mas malawak sa Aqeedah.

-Ang Manhaj sa Aqeedah (paniniwala) at kagawian at kaugalian at pakikitungo sa buhay ng bawat muslim sa lahat ng aspeto na kanyang tinatahak ay tinatawag na Manhaj (metodolohiya/pamamaraan)

-At para naman sa Aqeedah, ito ay ang Pundasyon ng pananampalataya/eeman (paniniwala ng isang Muslim) at ang kahulugan ng pagsaksi at mga saklaw nito ito ang kahulugan ng Aqeedah.

********

[Mula sa: Ajweebatul Mufeedah Anil As’ilati Al-Manaahij Al-Jadeedah [pg.75]|Sheikh Saalih Ibn Fawzaan Ibn Abdillaah Al-Fawzaan {Hafidhahullaah}]
Advertisements