Ang Buhok ba sa Ilalim ng Bibig na Tinatawag na ‘Anfaqah ay Kasama pa rin sa Balbas?

بسم الله الرحمن الرحيم

Si Al Imaam ‘Uthaymeen (rahimahullah) ay nagsabi, “Kung babalikan natin ang kahulugan ng salita mula sa Diksiyonaryong Arabic, ito ay nagsasabi na ang balbas (sa paglalarawan) ay ang buhok na matatagpuan sa mukha at pisngi. (Ang paglalarawan) ay nagsabi, buhok sa mukha, at kabilang dito ang ‘Anfaqah -na buhok sa pagitan ng labi at balbas1 – (sa katotohanan) ito ay nagmula sa balbas.”

❁❁❁ Si Al ‘Allaamah Saalih Al Fawzaan (hafithahullah) ay tinanong:

Tanong: Ano po ang batas sa pag-aahit ng ‘Anfaqah?

Sagot: Ito ay hindi ipinahihintulot, ang ‘Anfaqah ay kasama sa balbas. Ito iyong tumutubo sa ilalim ng labi. Ang bahaging ito ay kasama sa balbas dahil ang tumutubo rito, tumutubo sa bahagi na itinuturing na balbas, kaya ito ay kasama rin ng balbas; at hindi ipinahihintulot ang pag-aahit rito 1 Isinalarawan ito ng Lajnah gamit ang salita na: Ang Al-‘Anfaqah ay ang buhok mula sa balbas na matatagpuan sa ilalim ng labi, sa itaas ng buhok ng balbas. ang labi at ang balbas1 – (ay katotohanan) na mula sa balbas.”

❁❁❁ Si Al ‘Allaamah Saalih Al Fawzaan (hafithahullah) ay tinanong:

Tanong: Barakallahu feeka! Ano po ang batas sa paggupit at pag-aalis ng ‘Anfaqah o nang nakapalibot na buhok dito?

Sagot: Ito ay bahagi ng balbas at hindi ipinahihintulot na alisin ito. Ang paggupit/mag-aalis ng Anfaqah ng balbas ay (haraam) ;hindi ito maaaring bawasan. Sa halip, ang bigote ang dapat bawasan.

********
Mula kina: Imaam ‘Uthaymeen (rahimahullah) & ‘Allaamah Saalih Al Fawzaan (hafithahullah)
Pinagkuhanan: Silsilah Liqa’aat Al Baab Al Maftooh. Tape 219 side A min 26, (alfawzan.af.org.sa), (alifta.com) at (ajurry.com)
Advertisements