Pakikipag-ugnayan sa mga Magulang na hindi Muslim- Gabay para sa mga bagong Muslim

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

CoverMagulang

Isinalin sa wikang Tagalog ni: Umm Abdulazeez

Mula Sa:

Masjid Tawheed wa Sunnah

Isinalin sa wikang Ingles ni: Rasheed ibn Estes Barbee
Sa Pagpapahintulot ng Masjid Tawheed wa Sunnah Durnham, NC

I-Download ang PDF –>DITO

Advertisements