Internet “Friends” lang

بسم الله الرحمن الرحيم

Ang aking asawa ay nakikipag-usap sa isang babae sa pamamagitan ng internet at ang paksa ay tungkol sa pagpapakasal
Naseeha ni : Shaykh Uthman AsSaalimi Al Yemeni

TANONG: Kagalang-galang na Shaykh ang aking pong asawa ay nagnanais na mag-asawa muli. At nalaman ko po na nakipagkilala siya sa isang babae na hindi niya mahram sa pamamagitan ng internet. At nagsimula po silang mag-usap sa pamamagitan ng video chat , bukod pa sa text messages sa telepono. At nag-umpisa po silang magpalitan ng papuri sa isa’t-isa, bolahan, sa madaling sabi ay humihingi na ang aking asawa ng mga hindi kanais-nais na gawain mula sa babae. Ganundin po ay nagpapadala na ng pera ang aking asawa sa babaeng ito. At nangyari po ang lahat sa loob lamang ng isang linggo. Ipinahihintulot po ba ang ganito gayong ang babae ay nananatili pa rin na hindi mahram ng aking asawa? At paano po ito nagawa ng aking asawa gayong siya ay isang relihiyosong Muslim? Ang isang tao po ba na nagnanais magpakasal ay maaaring kumilos/gumawa ng ganito? Ano po ang aking gagawin sa asitwasyong ito ; Barakallaahu feek!

Shaykh Uthman AsSaalimi Al Yemeni: Patnubayan nawa siya ni Allah (subhanahu wa ta’ala). Ang pagiging matuwid at tapat ng taong ito ay mahina, ang kanyang eeman ay mahina. Kinakaialang niyang magsisi at magbalik-loob. At hindi siya maaaring maglagay ng kanyang larawan sa internet, o ang mga katulad nito.

At, karagdagan pa, sinoman ang nagnanais na magpakasal sa isang babae ay kinakailangan na kausapin niya ang pamilya ng babae at sa kanila siya magtanong ng gusto niyang malaman tungkol sa babaeng ito. At tungkol naman sa paggamit ng internet, ito ang isa sa mga fitnah na resulta ng gawaing ito (paggamit ng internet). Kinakailangan niyang magsisi at magbalik-loob. At kung gusto niyang magpakasal, kailangan na pumunta siya sa pamilya ng babae at kausapin sila, o magtanong siya sa kanila tungkol sa babae na kanyang nagugustuhan, tulad ng, “kumusta po ang kanyang deen?”. At sa paraan niya ng pagkilala sa babae sa pamamagitan ng internet at larawan, ito ay hindi ko ipinapayo na gawin, sa halip ay kinakailangan niyang iwanan ang gawaing ito.

At kung ang asawang babae ay mayroong kakayahan na payuhan ang lalaki, ito ay dapat niyang gawin. At kailangan rin na pagandahin niya ang kanyang sarili para sa kanyang asawa upang malimutan nito ang nasabing Fitna. At ang tulong ay hinihiling natin kay Allah (subhanahu wa ta’ala). Maaari rin naman na ibang tao ang kausapin ng babae upang siyang magbigay ng payo sa kanyang asawa, upang ipag-utos ang kabutihan sa kanyang asawa at iwanan ang pakikipaglandian sa iba.

********

Translated by Rasheed ibn Estes Barbee (Masjid Tawheed wa Sunnah)
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s