Ang Payo sa Makasalanang Da’iy

بسم الله الرحمن الرحيم

Ang Payo ni Shaikh Saleh al Fowzan (hafidhahullaah) sa Makasalanang Da’iy

Tanong: Kung ako po ay nakagawa ng kasalanan at pagkatapos ay humingi ako ng kapatawaran kay Allah (subhanahu wa ta’ala), ang kasalanan po ba na aking ginawa ay makapipigil sa akin na mag-anyaya tungo sa Landas ni Allah, o humingi muna ako ng kapatawaran at pagkatapos ay tsaka ko ipagpatuloy ang pag-aanyaya sa Landas ni Allah?

Sagot: Kung ang tanging tao na maaaring mag-aanyaya patungo sa Landas ni Allah ay ang isang tao na walang kahit among kasalanan na nagawa, kung gayon ay walang karapatdapat na maging Da’iy! Walang sinoman ang ligtas sa paggawa ng kasalanan, ngunit kung ang isang Muslim ay nakagawa ng kasalanan, kinakailangan niyang humming ng kapatawaran, at ang kasalanan na kanyang nagawa ay hindi dap at maging sagabal sa pag-aanyaya niya tungo sa Landas ni Allaah, at sa pagpapalaganap ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan. Huwag niyang (da’iy) sasabihin na : Nagkasala ako at mali ang aking ginawa kaya hindi na ako karapatdapat na mag-anyaya tungo sa Landas ni Allaah, sa halip ay kailangan niyang iwanan ang masama niyang ginawa at iwasan na maulit ito. Wala naman pumilit sa kaniya na gawin ito. Kailangan niyang iwanan ang paggawa ng kasalanan at magbalik-loob siya kay Allaah (subhanahu wa ta’ala), habang hindi niya kaliligtaan ang paggawa ng kabutihan, pag-aanyaya sa Landas ni Allaah , pagpapalaganap ng kabuthan at pagbabawal ng kasamaan.

~

Isinalin sa wikang Ingles ni: Mustafa George DeBerry
Source: Q & A session at the end of Igathatul Lahfaan lesson 28/4/1434h-March 19, 2013
Link: http://alfawzan.af.org.sa/node/14407
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s