Ang Pag-unawa sa Sunnah –Shaykh Adil Mansoor (hafidhahullaah)

بسم الله الرحمن الرحيم

Ang Sunnah, ito ay hindi inuunawa sa pamamagitan lamang ng sariling kaisipan at sailing nais. Sa halip ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa Sunnah at pag-iwan sa iyong sariling kagustuhan! – Shaykh Adil Mansoor

Marapat sa atin na tanggapin ang Sunnah, at huwag itong salungatin sa pamamagitan ng analohiya o ng mga sarili nating opinyon. Sa ngayon ay karaniwan sa mga paaralang Islamiko at mga du’aat mula sa iba’t-ibang grupo ang pagsalungat sa Sunnah sa pamamagitan ng talino o opinyon.

Gayong ang nararapat naming gain ay tanggapin ang Sunnah at ito ay sundin. Sa isang kundisyon…na dap at ay mapananaligan ang salaysay tungkol sa sunnah na ito. Kung kaya, kapag ang salaysay ay mapananaligan ay karapatdapat lamang sa inyo ang tanggapin ito at sumunod dito, at kung ito ay inyong nauunawaan, kung gayon ito ay biyaya ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) sa inyo. Ngunit kung sa inyong puso ay mahirap tanggapin ang hadeeth, kung agyon ay balikan ninyo ang tao na sa inyo ay nagpaliwanag ng tungkol dito at ipaliliwanag nina ang Sunnah, o kaya ay magtanong kayo sa Ulemah (scholars) tungkol dito. Hilingin ninyo rin kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) n gabayan kayo tungo sa tamang pag-unawa.

Huwag ninyong salungatin ang mga salaysay sa pamamagitan ng inyong mga opinyon. (At pagkatapos ay ipinaliwanag ni Shaykh Adil Mansoor ang mga salita ni Imaam Ahmad Rahmahullaah)

Ang Sunnah ay hindi dapat unawain sa pamamagitan lamang ng sariling kaalaman at nais!

~

Usool as Sunnah Lesson 2 By Shaykh Adil Mansoor Hafiduallah / Translated By Mustafa George DeBerry.
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s