Mag-ingat sa…TAONG may dalawang Mukha

بسم الله الرحمن الرحيم

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ.
صـحـيـح (الألباني)

Isinalaysay ni Abū Hurayrah (radiallaahu `anhu) na ang Sugo ni Allāh (sallallaahu `alayhi wa sallaam) ay nagsabi,

“Katotohanan, ang pinakamasamang tao ay iyong mayroong dalawang mukha, na kapag naroon siya sa piling ng isang grupo ng tao ay iba ang kanyang ipinapakita and iba rin naman pagdating sa kabilang grupo” [al-Bukhārī in his al-Ṣaḥiḥ (no. 3232, 5719 and 6765) and Muslim in his al-Ṣaḥiḥ (no. 4566, 4693 and 4694)

Sa kanyang pagpapaliwanag tungkol sa hadith na ito, si al-Hāfiz Ibn Ḥajr ay nagwika, na sinabi ni “al-Qurtubī ,

Katotohanan na ang taong mayroong dalawang mukha ay ang pinakamasama sa lahat dahil ang kahalintulad niya ay ang isang munafiq/ mapagkunwari, gumagamit siya ng labis na papuri at pagsisinungaling upang makalikha ng fasād (hidwaan) sa pagitan ng mga tao.’

Si Al-Nawawī ay nagsabi, ‘Siya iyong tao na nakikisama sa lahat ng grupo sa paraan na matutuwa sila, kaya iisipin ng grupong ito na siya ay kakampi nila at ang taong ito ay laban sa kabilang grupo, at ang kanyang mga ikinikilos ay mula sa pagiging munafiq, pagsisinungaling, panloloko at paggamit ng paraan upang maisiwalat niya ang sikreto ng bawat grupo, at ito ay kabilang sa mga ipinagbabawal dahil ito ay pambobola lamang. [Fatḥ al-Bārī (10/475)]

Ganoon din, sa kanyang aklat na al-Zawājir, si Al-Haythamī ay nagturing sa taong may dalawang mukha na ito ay mula sa mga taong may malalaking kasalanan. Sinabi niya “Ang 253 na Malaking Kasalanan : ang salita ng taong may sanga ang dila, i.e ang taong may dalawang mukha, at siya ay walang kinalaman kay Allāh (subhanahu wa ta’ala).” [al-Zawājir (2/574-576)]

Sa ibang salaysay ng hadith na ito, si ‘Ammār ibn Yāsir ay nagsabi na sinabi ni Propeta Muhammad (sallallaahu `alayhi wa sallaam),

“Sinoman ang mayroong dalawang mukha habang siya ay nabubuhay ay magkakaroon ng dalawang dila na apoy sa Araw ng Pagbabangong muli..” [Tinipon ni: Abū Dāwud in his Sunan (no. 4212). Sinuri ni: al-Albānī in al-Silsilah al-Ṣaḥiḥah (no. 992)]

Sinabi ni Aẓīm Ābadī : si “Al-‘Alqamī ay nagwika: ‘Ito ay nangangahulugan na dahil ang taong ito ay nakikisama sa bawat grupo gamit ang iba’t-ibang mukha upang makagawa ng kaguluhan, siya ay bibigyan ng dalawang dila na apoy katulad ng dalawang dila na ginamit niya sa bawat grupo noong siya ay nabubuhay pa dito sa mundo.’” [Awn al-Ma’būd Sharḥ Sunan Abū Dāwud(13/150)

Kung gayon, marapat sa isang mananampalataya na maging maingat sa mga tao na naghahatid sa kanila ng salita ng ibang tao, “Si ganoon at ganito ay ganito at ganyan ang sinabi tungkol sa iyo”, upang bumaliktad lamang sa kabilang grupo at ibalik ang una nilang sinabi. Dahil ilan na ba ang malapit na magkaibigan na naging mortal na magkaaway , pagmamahalan na nauwi sa pagkamuhi dahil sa mga ganitong paraan na ginamit ng taong may dalawang mukha ? At kung nababatid lamang ng mga taong sulsol na ito kung ano ang naghihintay sa kanila na kaparusahan at pagkapahiya, siguro ay magbabalik-loob sila at matatakot kay Allāh (subhanahu wa ta’ala) at aayusin ang tali na siyang nagdudugtong sa relasyon na kanilang sinira.

Humihiling tayo kay Allāh (subhanahu wa ta’ala) na pangalagaan tayo mula sa taong may dalawang mukha at pag-isahin ang ating mga damdamin sa Islām at Sunnah.

********

Ni: Abū al-Ḥasan Mālik Ādam al-Akhḍar
Al-Raḥmāniyyah Publishing
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s