Kunin Ang Mabuti, Itapon Ang Masama….isang maling panuntunan!

بسم الله الرحمن الرحيم

Si Shayhkul Islaam Ibn Taymiyyah (rahimahullaah) ay nagsabi ,

`Hindi kinalulugdan para sa isang tao na walang kakayahan na mag-analisa at kumilala (kung ano ang pagkakaiba ng katotohanan at ng kasinungalingan) ang tumingin at magbasa ng mga aklat na mayroong Ahadeeth na inimbento lamang at mga nakaliligaw na opinyon katulad ng mga libro ng taong mapaggawa ng bid’ah, at kinasusuklaman rin ang pagkuha ng kaalaman sa mga Qassaas (taga kwento) at sa katulad nila na nagsasabi ng maraming kasinungalingan sa kanilang mga salita, kahit pa marami rin silang sinasabi na may katotohanan ’.” [ an-Najm al-Baadee p. 27]

Ang pahayag na ito ni Shaykul Islaam Ibn Taymiyyah (rahimahullaah) ay nagbibigay linaw sa usapin ng pagkuha ng kaalaman sa mga taong mapaggawa ng bid’ah. Kahit ang sinasabi mga taong ito ay mayroon ring taglay na katotohanan, ito ay hinahaluan nila ng kasinungalingan at mga inimbentong salaysay lamang kung kaya ang isang tao na hindi marunong at walang kakayahan na kumilala kung ano ang katotohanan at kasinungalingan, kung ano ang Sunnah at ang Bid’ah, ay siguradong maliligaw at matutulad sa isang nangangahoy sa gitna ng kadiliman ng gabi! Kokolektahin niya kasama ng mga kahoy ang kalat, dumi, at lahat ng kanyang makapa, sapagkat wala siyang kakayahan na kilalanin kung ano ang mali at ano ang tama.

********
[Isinulat ni: Abul Hasan Maalik al-Akhdar]
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s