Hadeeth: Karapatan ng asawang lalaki

بسم الله الرحمن الرحيم

KAPATID NA MUSLIMAH:

Si Shaykh Saalih Al-Fawzaan (hafidhahullaah) ay nagbigay ng komento tungkol sa hadith na:

Si Propeta Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam) ay nagsabi:

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح

“Kapag tinawag ng lalaki ang kanyang asawa sa kanilang higaan at siya (ang babae) ay tumanggi, at ang lalaki ay buong gabi na masama ang loob sa babae, ang mga anghel ay patuloy na isusumpa ang babae hanggang sa sumapit ang umaga.” (Al-Bukhaaree, Muslim, atbp)

Sa halip, mas mainam na lumapit ang babae kahit hindi siya tinatawag ng kanyang asawa; at ihanda niya ang kanyang sarili para rito at magpaganda siya. Dahil ang isa sa nakalulungkot sa ngayon ay mayroong mga kababaihan na nagpapaganda ng husto kung sila ay lalabas ng bahay–gayong ito ay ipinagbabawal sa kanila–mas higit pa sa pagpapaganda nila para sa kanilang asawa kahit pa ito ang ipinag-uutos na kanilang gawin. Ito ay nagpapakita ng kanilang pagiging ignorante o kawalan ng kaalaman sa mga responsibilidad na iniatang sa kanya, o di kaya naman ay ang pagiging suwail sa ipinag-utos ni Allaah (subhanahu wa ta’ala).

********

[mula sa: The Role of the Woman in Cultivating the Family by Sh. Saalih Al-Fawzaan]
(https://twitter.com/RahaBatts)
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s