Gheerah

بسم الله الرحمن الرحيم

Nakakalungkot! Napakaraming mga kalalakihang Muslim ang nagpo-post ng pictures ng kanilang mga asawa na hindi nakasuot ng tamang Hijaab, dito sa internet, mayroon naman na wala ngang larawan ngunit ‘inilalarawan’ naman nila ang kanilang asawa, ang iba naman ay niyayakap o hinahalikan ang kanilang asawa sa pampublikong lugar.

Nasaan na ang Gheerah? Nasaan ang Hayaa’?

Ang dalawang nabanggit ay mga espesyal na katangian ng mga Muslim. Ang bawat Muslim ay kinakailangan na mayroong Hayaa at Gheerah. Dahil katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam):

“Ang Hayaa’ ay bahagi ng Imaan”!

At kung ang lalaki ay walang Gheerah para sa kanyang asawa, kung gayon ay ituring niya ito bilang isang babala…

Sinabi ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam):

‘Ang Dayooth ay hindi makakapasok sa Jannah.’ Tinanong siya ng isang Sahabah , ‘Sino ang Dayooth?’ Sumagot ang Rasoolullah sallallahu alaihe wasallam , ‘Sya iyong walang pakialam kung sinoman ang bumisita sa kanyang asawa (i.e. kalalakihan).’

At tungkol naman sa usapin ng Gheerah, si Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullaah, ay nagsabi,

“At ang Dayyouth (lalaki na walang nararamdaman na selos para sa mga kababaihan ng kanyang pamilya) ay ang pinakamababang uri ng nilikha ni Allah (subhanahu wa ta’ala), at ang Jannah ay hindi ipinahihintulot para sa kanya, (ito ay dahil sa kawalan niya ng damdamin ng pagseselos).

Ang pundasyon ng relihiyon ay ang Gheerah, at ang sinoman na walang Gheerah, siya ay walang relihiyon, sapagkat ang Gheerah ang nagbibigay proteksiyon sa puso at nagpapasigla sa katawan, at nagsisilbing pananggalang sa kasamaan at kahalayan, at ang kawalan nito ay siyang pumapatay sa puso na nagiging sanhi upang ang katawan ay mamatay rin, at wala nang matitira upang maging pananggalang [laban sa maliliit na bagay].

At ang halimbawa ng Gheerah sa puso ay ang halimbawa ng lakas na nagbibigay ng proteksyon mula sa sakit at nilalabanan ito, kaya’t kung ang lakas ay mawala, siya ay haharap sa isang sakit, at hindi siya makahahanap ng kahit ano na magbibigay sa kanya ng proteksyon, kaya ang sakit na ito ay gugupo sa kanyang katawan at sisirain siya. .”

Ad-Daa’ Wad-Dawaa’, p.77

Nakalulungkot! Mayroon tayong milyon-milyon na mga kalalakihan na “dayooth” at wala silang kaalam-alam sa panganib na dulot nito…

Kapatid na Muslim,

KAYO ANG LALAKI at dapat lamang na umakto kayo bilang mga LALAKI, ang INYONG asawa ay asawa NINYO at hindi asawa ng iba, kaya PAKIUSAP….protektahan ninyo sila at pangalagaan. Huwag ninyong gayahin ang mga hindi -Muslim sa kanilang mga masasamang gawi, dahil IBA KAYO at iba sila, HINDI KAYO MAGKAPAREHO. Sikapin ninyo na protektahan ang ating Ummah laban sa tuluyang pagkawasak sa pamamagitan ng paghuhubad at isang pagkilos na walang paggalang na kung tawagin nila ay FREEDOM …

Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s