Ang Masamang Balak ng Kanluran Laban sa Mga Muslimah

بسم الله الرحمن الرحيم

Shaykh Saalih Al-Fawzaan (hafidhahullaah)

O sangkatauhan, Itaqillaah! Matakot kayo kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) para sa inyong sarili tungkol sa inyong pamilya at inyong mga anak . At dapat ninyong malaman na ang mga nagtatawag sa modernisasyon, sila na mga isinusulong ang paraan ng pamumuhay ng kanluran, mula sa labas ng ating lupain at ang nasasakupan nito, ay nagnanais na ilayo ang ating mga kababaihan sa batas na ipinag-uutos ng Al-Islaam at dinadamitan ang ating mga Muslimah ng katulad ng kanilang kababaihan; inaalis sa kanya ang lahat ng bakas ng pagiging mahiyain at kagalang-galang; na siya ay matutulad na sa mga Kaafir na ka babaihan. Ganito ang nais nila. At dahil dito, ay nagsasalita sila tungkol sa Hijaab; nagsasalita sila tungkol sa malayang pagsasama ng babae at lalaki; nagsasalita sila tungkol sa paglalakbay ng babae na mag-isa , at ito ay mahigpit na ipinagbawal at tinutulan ng tagapagdala ng Batas. Nais nilang ilayo ang kababaihan mula sa bawat itinakdang batas na nagpapanatili ng kanyang pagiging babae, nangangalaga sa kanya, at nais nila na siya ay maging katulad ng mga babae sa kanluran; katulad ng isang babaeng Kaafir. Walang adab, walang relihiyon; walang kahihiyan at walang pangingimi; katulad ng isang hayop! La hawla wala quwwata ila bi Allaah. Nasaan ang proteksiyon ninyo sa kababaihan?! Hindi ba sinabi sa inyo ni Allaah (subhanahu wa ta’ala):

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء

Ang mga kalalakihan, sila ang mga tagapagtuwid ng mga kababaihan, tagapangasiwa at tagapangalaga; dahil sa pagtatangi ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) sa kanila ng mga katangian, na sila’y naging karapat-dapat hinggil sa mga bagay na ito (An-Nisa 4:34)

Nasaan ang proteksiyon ninyo sa kababaihan?! Bakit pinabayaan nyo sila sa piling ng mga gutom na gutom na lobo?! May kasunduan ba kayo ng mga lobong ito? Nakakaramdam ba kayo ng kapanatagan para sa kanila? Hindi ba kayo magkakaroon ng takot kay Allaah, O mga Muslim? Kayo ay nasa panahon ng Fitan; sa panahon na naglipana ang kasamaan. Ang mga hindi nagagawa sa mga kasayahan at pagtitipon ay nakikita naman sa panooran at sa satellite channels. Pinapanood ito ng mga kababaihan at kanila itong ginagaya; sa loob mismo ng inyong tahanan. Ang mga bagay na ito ay nakahambalang sa loob ng inyong pamamahay ! Hindi ba kayo natatakot kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) ?! Hindi ba ninyo babantayan ang inyong mga kababaihan at ang inyong mga anak at tuparin ang amanah na ibinigay sa inyo ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) na Kanyang tatanungin sa inyo sa Araw ng Pagbabangong-muli?!

********

isinalin sa wikang banyaga (Ingles) ni: Raha ibn Donald Batts (Masjid Tawheed wa Sunnah)
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s