Ang Dawah at Ang Komedya

بسم الله الرحمن الرحيم

Tanong: Maaari po bang gamitin ang pagpapatawa o komedya sa pag-aanyaya tungo sa Landas ni Allaah (subhanahu wa ta’ala)? Ito po ba ay kabilang sa mga pamamaraan na dapat isagawa ng isang ‘daiy?

Shaykh Fawzan (hafidhahullaah):

Ang DAWAH ay hindi sa pamamagitan ng pagbibiro,pagkokomedya at pagpapatawa. Ang Dawah ay sa pamamagitan ng Qur’an at Sunnah at ng pangangaral, ito ay hindi sa pamamagitan ng pagpapatawa sa tao o sa mga katulad pang paraan. Ang pagpapatawa ay hindi nagmula sa kagandahang-loob. Marahil ay mayroong magsasabi na ito ay nagmula sa kagandahang-loob. Ang kagandahang-loob ay hindi pagbibiro na nauuwi sa komedya. Ito ay isa sa mga bagay na nagiging sanhi upang ang kalagayan ng isang Daiy ay maging katulad na lamang ng isang pangkaraniwang tao. Kapag nakita nila na siya ay nanunukso, nagpapatawa at kung ano-ano pa, siya ay lumiliit sa kanilang paningin. Siya ay nagiging katulad ng isang komedyante, at hindi isang tagapag-anyaya tungo sa Landas ni Allaah (subhanahu wa ta’ala). Siya ay nagiging tila isang artista. Ang mga bagay na ito ang nagpapababa sa antas ng Daiy at nang kanyang ipinag-aanyaya. Siya ay dapat na mag-dawah sa seryosong pamamaraan, gamit ang Qur’an at Sunnah. At hindi mababasa o matatagpuan sa Qur’an at Sunnah na ang komedya at pagpapatawa ay nagmula sa Dawah tungo kay Allah (subhanahu wa ta’ala). Sinabi ni Allah (subhanahu wa ta’ala) sa Kanyang Propeta (salallahu alayhi wa salam):

{125} ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
Hikayatin mo, O Muhammad (salallahu alayhi wa salam), ikaw at ang sinumang sumunod sa iyo, ang mga tao tungo sa Relihiyon ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha at Matuwid Niyang Landas, sa pinakamagandang pamamaraan na ipinahayag ng Allâh (subhanahu wa ta’ala) sa iyo sa Aklat at sa ‘Sunnah,’ at makipag-usap ka sa mga tao sa pinakawastong pamamahayag, at payuhan mo sila ng pinakamagandang pagpapayo, na magiging kahali-halina sa kanila ang pagsasagawa ng kabutihan, at ilayo mo sila sa kasamaan, at mangatwiran ka sa kanila sa pinakamahusay na pamamaraan ng pangangatwiran na ito ay malumanay at banayad.
[Suratul An-Nahl :125]

PINAKAMAGANDANG PAMAMARAAN–Ibig sabihin ay nang may karunungan at nasa tamang lugar. Kakausapin mo ang isang ignorante sa paraan na mauunawaan niya; kakausapin mo ang isang maalam, sa paraan na maiintindihan niya. Ang mga may katungkulan ay kakausapin mo sa paraan na nababagay sa kanila. Ang bawat tao ay pakikitunguhan mo sa kung anong paraan ang nababagay sa kanila. At ito ang ibig sabihin ng pinakamagandang pamamaraan.

Ganoon din naman–ang karunungan ay KAALAMAN.–Kaya’t hindi ka mag-aanyaya tungo sa Landas ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) kung ikaw ay isang ignorante at walang alam.

At ang mainam na pangangaral ay makipagtalastasan ka sa paraan na pinakamainam at may kagandahang-loob.  Ang komedya ay hindi kabilang rito.  Ang pagpapatawa ay hindi paraan ng pagda-dawah.  Ang pagpapatawa ay nagiging sanhi upang mawalan ng kabuluhan ang Dawah at bumaba ang pagtingin sa Daiy.  At siya ay magiging bakya,  mumurahin,  sa paningin ng mga tao,  dahil siya ay hindi nahihiya at nakayayamot . Kung kaya, tayo ay hindi nag-iimbento ng mga bagay na hindi kabilang sa pamamaraan ng Dawah.

*******
Isinalin sa wikang Ingles ni:Rasheed ibn Estes Barbee
Masjid Tawheed wa Sunnah

 

Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s