Ang Mga Dapat Iwanan ng Isang Bagong Muslim

بسم الله الرحمن الرحيم

1. Iwanan niya ang Shirk (ang pagtatambal sa pagsamba kay Allaah subhanahu wa ta’ala) sa lahat ng uri nito. Kabilang rito ang pagdarasal sa libingan, pag-aalay at panunumpa sa mga patay.

2. Iwanan niya ang mga bid’a (mga inimbento at pagbabago sa relihiyon). Ito ay mga gawaing pagsamba na hindi isinagawa at ipinag-utos ng Propeta (salallaahu alayhi wa salam) at ito ay dahil sa sinabi niya (salallaahu alayhi wa salam) :“Sinoman ang magsagawa ng isang bagay na hindi nagmula sa atin, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya”![Muslim 1718] Ibig sabihin ay hindi ito tanggap ng relihiyon.

3. Iwanan niya ang pagpapatubo (riba), pagsusugal, panloloko, pagsisinungaling sa pakikipagkalakal at ang pagbili at pagbebenta ng mga bagay na hindi pinahihintulutan (haram).

4. Iwanan niya ang Zina (pakikiapid, pakikipagtalik sa hindi asawa). At ang pakikipagtalik ay para lamang doon sa kanyang pinakasalan. At iwanan niya ang kabaklaan .

5. Iwanan niya ang pag-inom ng mga nakalalasing, ang paninigarilyo, ang pagkain ng karne ng baboy, ang pagkain ng anomang inialay sa iba maliban kay Allaah (subhanahu wa ta’ala) at ang pagkain ng mga binitay o dati nang patay na hayop.

6. Iwanan niya ang pagpapakasal sa babae na hindi mananampalataya o kaya naman ay hindi nagmula sa mga Ahlul Kitab o Kristyano at Hudyo.

7. Hiwalayan niya ang kanyang asawa na hindi nagmula sa Ahlul Kitab , maliban kung ang babaeng ito ay tumanggap sa Islam kasabay niya o sa panahon ng kanyang iddah. (Ang iddah ay ang itinakdang panahon kung kailan ang babae ay hindi maaaring mag-asawa muli matapos mamatay ang kanyang asawa o matapos na siya ay idiborsyo.)

8. Kung ang pagtutuli ay hindi makasasama sa kanya, kung ganon ay dapat siyang magpatuli sa isang Muslim na Surgeon.

9. Kung may kakayahan siya upang lumikas mula sa lupain ng mga hindi mananampalataya patungo sa bansang Islamiko ay gawin niya. Kung wala naman siyang kakayahan , ay manatili siya sa kanyang bansa at maging matatag sa kanyang relihiyon.

********
Shaykh Salih ibn Fawzaan bin al-Fawzaan (hafidhahullaah)- Member of the Committee of Major Scholars 19/03/ 1433H
Sunnah Publishing
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s