Ang Gantimpala sa Isang Martir ay Abot-Kamay Lamang

بسم الله الرحمن الرحيم

Isinalaysay ni ‘Abdu ALlaah ibn ‘Umar (رَضِيَ الله عَنْهُمَا) na ang Sugo ni Allaah (صَلَّى للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ay nagsabi: “Ang sinoman na nagsagawa ng salatul Dhuha, nag-ayuno ng tatlong araw sa loob ng isang buwan at hindi iniwan ang pagsasagawa ng salatul Witr maging siya ay naglalakabay oa nasa kanyang tahanan, itatala para sa kanya ang gantimpala ng isang martir” [At-Tabarii sa Muyamma’ azZawa’ed (241/2), idineklarang saheeh ni Sheikh al-Albani (rahimahu Allaah) sa Sahih at-Targhib wat Tarhib, blg. 595]

Paalala: Ang oras ng salatul Dhuha ay nagsisimula kapag ang sikat ng araw ay singhaba na ng isang espada (tinatayanga 10 hanggang 20 minuto makaraan ang pagsikat nito) at ito ay nagtatapos 15 hanggang 30 minuto bago itawag ang adhan ng salatul duhr, ito ay isinasagawa sa dalawang rakat o kahit ilang rakat ang iyong nais basta ito ay tigda-dalawa lamang. Upang makapagbasa ng dagdag na kaalaman tungkol sa salatul dhuha ay bisitahin ang link na ito, inshaAllaah

********

Mula kay sheikh Bin Baz (rahimahullaah): http://www.binbaz.org.sa/mat/15443
Source: Via SalafisOfFlorida
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s