Salafiyyah

بسم الله الرحمن الرحيم

Bakit nga ba kailangan nating gamitin ang katawagan na Salafee? Ito ba ay pantukoy sa isang sekta, grupo o madhhab? Ganito ang sagot ni Shaykh Albanee (rahimahullah):

Gayunpaman, mayroong nagmula sa mga nag-aangkin na mayroong kaalaman, mga tao na nagtatatwa sa pagpapalagay/pagtataguri natin sa ating mga sarili bilang mga Salafi, at sinasabi nila na ito ay walang basehan sa relihiyon! At sinasabi pa nila :“Hindi ipinahihintulot sa isang Muslim ang sabihin na :“Ako ay Salafee.’” Kung gayon ay para na rin nilang sinabi na hindi ipinahihintulot sa MUslim ang magsabi na : “Ako ay sumusunod sa Salaf As-Saalih (the Pious Predecessors) sa kung ano ang kanilang pinaniwalaan, sinamba, at ang kanilang pamamaraan”! Walang pagdududa na ang ganitong pagtanggi – kung ito ang kanyang layunin – ay nangangailangan na palayain ng tao ang kanyang sarili mula sa matuwid na Islaam, na siyang sinunod ng mga Salaf , at ang kanilang pinuno ay walang iba kundi ang Propeta, sallAllaahu ‘ alayhi wa sallam. Ito ang nakasaad sa mutawaatir na hadeeth na matatagpuan sa dalawang Saheeh atbp, na siya, sallAllaahu ‘alayhi wa sallam, ay nagsabi: ” خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ “. Ang pinakamainam na nilikha ay ang aking henerasyon, at pagkatapos ay ang sumunod dito, at pagkatapos ay ang sumunod dito.”

Ang katagang Salaf ay bantog sa wikang Arabic, ngunit dahil ang pinag-uusapan rito ay tungkol sa relihiyon, kung gayon ay kunin natin ang hadith ng Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) kung saan ay kanyang sinabi sa kanyang anak na si Fatima (radiyallahu anha): “….Kaya’t katakutan mo si Allaah (subhanahu wa ta’ala) at maging mapagtiis ka. At ako ang pinakamainam na Salaf para sa iyo.” [Sahih Muslim ,(15)Chapter: The Virtues Of Fatimah (radiyallahu anha), The Daughter Of The Prophet (salallahu alayhi wa salam)]

Bukod pa rito, ang mga scholars ay gumamit rin ng kataga na “Salaf” sa maraming pagkakataon, na sa sobrang dami ay hindi na natin makakayang isa-isahin pa. Sapat na para sa atin ang isang halimbawa, at ito ang ginamit nila sa kanilang pakikipaglaban sa bid’a: “At ang lahat ng kabutihan ay nakasalalay sa pagsunod sa mga nauna sa atin (man salaf) habang ang bawat kasamaan ay nagmula sa pagdaragdag ng mga sumunod na henerasyon (man khalaf).” Kaya imposible sa isang Muslim na i-abswelto ang kanyang sarili mula sa pagpapalagay sa mga Salaf , gayundin, kung hindi niya ibibilang ang kanyang sarili sa iba pang pagpapalagay, ang mga scholar ay hindi siya maiwawalay sa hindi pananampalataya o pagkakasala.

********
Shaykh Muhammad Nasir Uddin al-Albani (rahimahullaah) / Source: Al-Asaala h, Issue 9
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s