Sampung Dahilan kung bakit nanaisin mong matutuo ng wikang ARABIC

بسم الله الرحمن الرحيم

1. Ang Arabic ay ang wika ng Qur’aan

2. Ang Qur’aan ay magdaragdag sa iyong kaalaman

3. Ang Qur’aan ang iyong magiging gabay tungo sa mabubuting gawa

4. Ang Qur’aan ang magpapaliwanag sa iyo ng mga mensahe na nais iparating ng mga naunang kasulatan

5. Ang pagpapaliwanag ng nilalaman ng Qur’aan ay mauunawaan lamang gamit ang wikang Arabic

6. Ang malaking gantimpala sa pagbabasa/pagdalit ng Qur’aan—sa bawat letra

7. Marami sa mga obligasyon sa Islam ay hindi makukumpleto maliban kung gagamit ng wikang Arabic (ex. ash-Shahaadah)

8. Ang Sunnah ay sa wikang Arabic rin nakatala

9. Kung walang Arabic, ang tao ay mananatiling bulag na tagasunod sa mga isinalin na akda

10. Ang pagkaligaw at bid’ah ay karaniwang nagagawa ng isang tao na hindi makaunawa ng maayos ng wikang Arabic .

********

Source: TROID.CA
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s