Maging Makatarungan Ka, Bago Ka Mag-isip Mag-asawa ng Pangalawa!

بسم الله الرحمن الرحيم

Tanong: Mayroon siyang asawa at mga anak, ngunit wala pa siyang sariling bahay at lupa; sila ay nangungupahan lamang; at nagpakasal siya sa pangalawang babae habang wala pa siyang naipupundar na kahit ano para sa kanyang mga anak at kanyang unang asawa, ang taong ito ba ay nagkakasala?

Sagot: Oo, ang unang-una niyang dapat na gawin ay ang tuparin ang obligasyon niya sa kanyang pamilya. Nang ipahintulot ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang polygyny (pag-aasawa ng higit sa isa, hanggang apat), Siya (subhanahu wa ta’ala) ay nagsabi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً

“subali’t kapag natatakot kayo na hindi kayo magiging makatarungan sa pakikitungo ninyo sa kanila, ay maging sapat na lamang sa inyo ang isa.” (An-Nisa 4:3)

Kung gayon, ito ang tinatawag na katarungan. Gayunpaman, ang obligasyon sa usapin ng pagtustos ay isa pang bagay; na kung ano ang obligado sa iyo sa usapin ng pagtustos/paggasta para sa kanila (i.e. unang pamilya) ay ibang usapin naman. Kaya’t kung hindi mo maibigay ang kanilang karapatan mula sa iyo o wala kang sapat na kayamanan kung hindi ang pantustos mo lamang sa kanila upang matugunan mo ang kanilang karapatan sa iyo at gusto mo pang mag-asawa ng isa pa, ay ganito ang masasabi namin sa iyo:
Ang kanilang karapatan (i.e. ang unang pamilya) sa ngayon ang higit na dapat mong unahin. At kung ikaw ay bigyan ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ng biyaya (karagdagang panustos) kung gayon ay magpakasal ka; magpakasal ka sa pangalawang babae.marry . Walang kahit ano na makapipigil sa iyo sa pagkakataong iyan.

Ang tinutukoy na katarungan sa pagitan ng mga asawa ay may iyong mga bagay na may kinalaman sa Dunyaa na kayang hatiin ng isang tao. Ngunit para sa mga bagay na hindi niya maaaring hatiin, ito ay ang may kinalaman sa usapin ng puso. At ito ay nakasalalay sa Kamay ni Allaah (subhanahu wa ta’ala). Si Allaah (subhanahu wa ta’ala) ang naglalagay ng damdamin upang mas higit na mahalin at isa, at ilayo ang damdamin sa isa pa; o ilapit sa isa at ilayo naman sa isa pa.

Si Propeta Muhammad ﷺ ay nanalangin ng ganito:

اللَّهُمَّهَذَاقَسْمِيفِيمَاأَمْلِكُفَلَاتُؤَاخِذْنِيفِيمَالَاأَمْلِكُ

O Allaah, ito ang paraan ko ng paghahati sa mga bagay na mayroon akong kakayahan na kontrolin. Kaya huwag Mo po akong parusahan sa mga bagay na wala akong kakayahan na pigilan.

At ito ay ang pagkiling ng puso. Na’am, walang pananagutan ang isang tao tungkol dito.

********
ni : Shaykh MUHAMMAD IBN HAADEE (hafidhahullaah)
[Isinalin ni Raha ibn Donald Batts (Masjid Tawheed wa Sunnah)]
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s