Ang Negosyo ba sa Panahon ng Pagdiriwang ng mga Kuffaar ay Pakikiisa sa Kanila? – Shaykh ‘Abdul Qaadir al-Junayd (hafidhahullaah)

بسم الله الرحمن الرحيم

 Tanong: Shaykh, mayroon po akong katanungan kung inyong mamarapatin. Isa sa ating mga kapatid sa Kanluran ay nagsabi na “Mayroon kaming bakasyon ngayon dahil sa pagdiriwang ng mga kuffar at ako ay nagmamay-ari ng isang tindahan na nagbibili ng mga pagkain at katulad nito. Ang aking tindahan ay bukas sa buong taon at hindi ako nagtitinda ng anomang bagay na may kinalaman sa pagdiriwang ng mga kuffaar sa kanilang maling paniniwala. Sa normal na pagkakataon, ang aking tindahan ay bukas anim na araw sa isang linggo, subalit dahil sa dami ng namimili at sa dami na rin ng mga gawain sa pamilihan, nagpasiya ako na dagdagan pa ng isang araw ang pagbubukas ng aking tindahan upang masamantala ang dami ng mamimili. Ito ba ay nangangahulugan na sinusuportahan ko ang mga kuffaar sa kanilang pagdiriwang at inaayunan ko ang kanilang maling paniniwala?

Shaykh Abdul Qaadir: Hindi, hindi ganun. Ang malinaw sa akin ay hindi ito dapat ituring na pagsuporta sa mga kuffaar sa kanilang pagdiriwang. Sapagkat ang taong ito, Alhamdulillaah! Ay namumuhi sa mga kuffaar at alam niya na ang mga pagdiriwang na ganito ay walang basehan sa katotohanan at hindi ipinahihintulot sa mga Muslim ang bumati at makibahagi sa pagdiriwang na ito, at hindi rin maaaring tumulong ang mga Muslim sa mga gawain na may kaugnayan sa pagdiriwang na ito na siyang magpapatatag ng mali nilang pananaw. Tungkol naman sa pagbubukas ng tindahan, Alhamdulillaah! Hindi siya nagbebenta ng kahit ano na magpapatibay ng pagdiriwang na ito o kaya naman ay ng mga bagay na direktang may kaugnayan sa mga kuffaar sa kanilang pagdiriwang tulad ng espesyal na pagkain, regalo at aginaldo. Sa halip, siya ay nagbubukas dahil sa ano? Dahil sa dumaming bilang ng mga mamimili.

Nagtanong: Barakallaahu feek Shaykh! Paano po kung sa mismong araw ng pagdiriwang siya ang nagtayo ng negosyo?

Shaykh: Kahit sa mismong araw pa ng pagdiriwang niya itayo ang kaniyang negosyo. Barakallahu feek! Ito ay dahil wala naman batas sa Sharee’ah na nagbabawal sa isang tao-Barakallahu feek- na magbukas o magsara ng kanyang negosyo sa partikular na araw. Sa halip, maaari niyang hanapin ang kanyang rizq sa anomang araw hanggat ito ay sa halal na paraan.

Nagtanong: Barakallaahu feek Shaykh! Gantimpalaan nawa kayo ni Allaah (subhanahu wa ta’ala).

********

Tanong kay Shaykh Abdul Qaadir ibn Muhammad al-Junaid (hafidhahullaah) noong 28th Safar 1435 A.H / Enero 1, 2014 C.E
Para sa Arabic audio ng fatwa: MPUBS.ORG
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s