Ang Kahulugan ng Hadeeth ng Pitong Tao na pasisilungin sa ilalim ng Allaah (subhanahu wa taala) sa araw ng Paghuhukom

بسم الله الرحمن الرحيم

وعن أبى هريرة رضي الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: “سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إنى أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه” ((متفق عليه))

Pito (ang tao) na bibigyan ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) ng Kanyang Lilim (proteksiyon) mula sa Apoy sa Araw na walang makaliligtas maliban sa Kanyang bigyan ng Lilim (proteksiyon) at sila ay; Ang makatarungang pinuno; isang kabataan na lumaki sa pagsamba kay Allaah (subhanahu wa ta’ala); ang tao na ang kanyang puso ay nakatuon sa masjid; dalawang tao na nagmahalan at nagkakilala at pagkatapos ay naghiwalay nang alang-alang lamang kay Allaah (subhanahu wa ta’ala); isang lalaki na tinukso ng isang maganda at mataas ang posisyon sa lipunan na babae (upang mag-zina) ngunit (ito ay kanyang tinanggihan sa pamamagitan ng pagsasabing): ‘Natatakot ako kay Allaah (subhanahu wa ta’ala)’; isang tao na nagbigay sa kawang-gawa at itinago niya ito (hanggang sa punto) na kahit ang kaliwa niyang kamay ay walang kaalaman sa kung ano ang ginawa at ibinigay ng kanan niyang kamay; at ang isang tao na inaalala si Allaah(subhanahu wa ta’ala) sa panahon ng kanyang pag-iisa at habang siya ay gising na gising”. [Al-Bukhari at Muslim].

Paliwanag Mula kay Shaykh Abdul Aziz bin Baz (rahimahullaah):

Ang gantimpala na tinukoy sa Hadith na ito ay hindi lamang para sa kalalakihan, sa halip, ito ay parehong para sa kalalakihan at kababaihan rin. Ang Hadith ay maaari ring tumukoy sa isang kabataang babae, halimbawa, na lumaki sa pagsamba kay Allaah (subhanahu wa ta’ala). Katulad rin naman, kung ito ay ihahalintulad sa mga kababaihan na nagmamahal na alang-alang lamang kay Allaah (subhanahu wa ta’ala), o sa isang babae na, kapag siya ay tinukso ng isang lalaking gwapo at may mataas na posisyon sa lipunan, ay sasabihin ng babaeng ito na , “Katotohanan, ako ay natatakot kay Allaah (subhanahu wa ta’ala)!”

Ito rin ay tumutukoy sa isang babae na nagbibigay ng kawang-gawa mula sa kanyang kabutihan at pagiging matapat na pagkakamit ng kayamanan, subalit ang kanyang kaliwang kamay ay hindi nalalaman kung ano ang kanyang ginugol at saan niya ito ginugol, at ang isang babae na inaalala si Allaah(subhanahu wa ta’ala) sa kanyang pag-iisa.

At tungkol naman sa katangian ng pagiging isang makatarungan na Imam (pinuno), o pinuno ng pagdarasal ng karamihan sa Masjid, ang dalawang ito ay para lamang sa kalalakihan, sapagkat ang pagdarasal (salah) ng babae sa kanyang sariling tahanan ay higit na mainam para sa kanya, isang katotohanan na naiulat sa isang matibay na Hadith mula kay Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam).

********
Sheikh Abdul Aziz bin Baz (rahimahullaah)
Fatawa Islamiyah, vol. 7, pg. 185
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s