Mga Payo para sa Isang bago pa lamang nagsasabuhay ng Islaam

بسم الله الرحمن الرحيم

1. Palagiang paghingi ng tulong kay Allah (subhanahu wa ta’ala) upang manatiling matatag ang pananampalataya.

2. Dagdagan ang pagdalit ng mga talata ng Qur’an na may kasamang paglilimi sa bawat ayah nito. Sapagkat ang pagbigkas ng mga ayah ng Qur’an ay mayroong positibong epekto sa puso ng isang tao lalo na kung kalakip nito ay paglilimi sa kahulugan ng ayah na binabanggit.

3. Dapat ay maging masigasig sa pagsunod sa mga ipinag-uutos ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) at huwag mawalan ng gana o maging tamad. Ito ay dahil si Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) ay palagian na nananalangin na iligtas siya ni Allaah (subhanahu wa ta’ala) mula sa kawalang kakayahan at katamaran.

4. Maging masigasig sa pakikipagkaibigan sa mga matutuwid na tao at lumayo sa mga mapaggawa ng kasalanan.

5. Kailangan ay payuhan rin niya ang kanyang sarili kung ano ang tamang gawin lalo na kung siya ay nasa malalim na pag-iisip. Napakatagal ng oras at ang tinatahak ay lubhang malayo! Sa ganitong pagkakataon, payuhan niya ang kanyang sarili at maging matatag siya. Ito ay dahil ang Jannah ay napalilibutan ng mga pagsubok at paghihirap, samantalang ang Apoy ng Impierno ay napapalamutian ng magagandang bagay.

6. Ilayo niya ang kanyang sarili sa mga masasamang impluwensya kahit pa sila ay mga tao na matagal na niyang kakilala. Sapagkat ang masasamang kasama ay madaling makaimpluwensya sa tao. At dahil dito, sinabi ni Propeta Muhammad (salallahu alayhi wa salam) na :” ang kahalintulad ng isang masamang kaibigan ay isang panday, maaari niyang masunog ang iyong damit , o mahawa ka sa masamang amoy na nagmula sa kanya. (Bukhari: 5534, Muslim: 2628)

********

Shaikh Muhammad ibn Saleh al-’Uthaymeen (rahimahullaah) Liqaa al Bab al Meftu 3/530, http://salafee.multiply.com/
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s