Mahal na Mahal ko sya, Wala akong pakialam sa sinasabi nila

Bismillaahi walhamdulillaah was salaatu was salaamu ‘alaa rasuwlillaah

Labis na pag Idolo (Hizbiyyah) Sa isang Scholar o Daee

Tanong:  Ano ang hukom sa isang indibidwal na nagmamahal sa isang iskolar o isang daee at sinasabi nyang: Mahal na mahal ko sya, Wala akong pakialam sa sinasabi nila.

Sagot: “Ito ay kasuklam-suklam at dapat sisihin ang partisanship (hizbiyyah) at hindi ito pinapayagan. Mahal namin ang mga ulamaaat lahat ng papuri ay sa Allaah at Mahal namin ang Du’aat (nag-aanyaya) alang-ala sa Allaah, ang Makapangyarihan at Dakila. Gayunpaman kung ang isa sa amin ang may pagkakamali sa isang usapin, nililinaw namin ang katotohanan sa suliraning ito ng may mga katibayan at hindi ito nakakabawas ng pagmamahal namin para sa isang napabulaanan (refuted) o mabawasan ang kanyang katayuan. Sinabi ni Imaam Maalik (rahimahullaah): ‘Walang sinuman sa amin na sya ay mapabulaanan, maliban sa kasamahan sya ng libingan’. Ibig sabihin ay ang Propheta (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam).

Kung pabulaanan namin ang ilan sa mga tao ng kaalaman at ilan sa mga tao ng magandang katangian, ito ay hindi nangangahulugang kinamumuhian namin sya o sinisisi siya, binibigyan lang namin ng linaw kung ano ang tama at sa kadahilanang ito may mga ilang iskolar na kapag may ilan silang kasamahan na nagkakaroon ng pagkakamali ay nagsasabing: “Siya ay minamahal namin, gayunpaman ang katotohan ay mas mahal namin kaysa sa kanya.” At ito ang tamang paraan.

Huwag mong isipin mula dito na ang pagpabulaanan ng ilan sa mga ulaama sa isang paksa na nagkamali sila, ay nangangahulugan ibinababa namin sila o magkakaroon kami ng galit sa kanila. Sa halip ang mga ulaama ay hindi tumigil sa pagpabulaanan ng isa’t-isa at gayunpaman sila ay magkakapatid at may pagmamahal para sa isa’t-isa. Hindi pinapayagan para sa amin na kunin ang mga bagay na sinasabi ng isang indibidwal na walang pagaalinlangan, maging siya ay tama o mali, dahil ito ay hizbiyyah

Ang tanging pahayag na kukunin natin ng walang pasubali at wala tayong itatapon, ay ang Sugo ng Allaah (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam) dahil siya ang Sugo mula sa Allaah at hindi siya nagsasalita sa kanyang gusto/pagnanais. at para doon sa mga tagapag-anyaya na kung minsan ay mayroong pagkakamali, kahit pa sila ay nagmula sa pinakamabubuting tao, sila ay Mujtahidoon na nagkakamali kung minsan at may pagkakataon rin na tama. Walang sinuman ang perpekto na hindi mahuhulog sa pagkakamali maliban sa Sugo ng Allaah (sallallaahu ‘alayhi wa sallaam). Samakatuwid ito ay obligado (wajib) nating  malaman at hindi tayo maaaring manahimik na lamang sa mga pagkakamali ng isang indibidwal dala ng ating pagmamahal sa kanya. Sa halip na dapat liwanagin natin ang pagkakamali. Ang Sugo (sallallaahu alayhi wa sallaam) ay nagsabi: ‘Ang relihiyon ay matapat na paalala/pangaral’, Sinabi namin: ‘Para kanino’. Sinabi niya: ‘Sa Allaah, Sa kanyang aklat, sa kanyang mensahero, at sa mga pinuno ng mga muslims at pangkalahatang tao.’

Kaya ang paglilinaw sa isang pagkakamali ay itinuturing na isang paalala para sa lahat, at ang pagtatago nito sa tao, ito ay hindi kabilang sa mabuting pagpapayo.

********
[by Shaykh Saalih ibn Fowzaan al-Fowzaan (hafidhahullaah)|Reference: Al Ajwibah Al Mufeedah ‘an Asilat Al Manaahij Al Jadeedah: Q67 Beneficial Answers to Questions on New Methodologies.”(Q: 67)|Translated by: Abdur-Raoof Muhammad, Abu Sumayyah]
Advertisements

Tumugon Kayo, Barakallaahu feekum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s